วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิณทิพย์ ครุฑศรีคราม 1. นางชุติมา โชติชูศรี


สรุปตัวแทนระดับภาค โรงเรียนดรุณาราชบุรี สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ใน วันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กลุ่มสาระภาษาไทย 
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3  ชนะเลิศ เหรียญทอง ตัวแทนระดับภาค
ผู้แข่งขัน นางสาวพิณทิพย์ ครุฑศรีคราม 
ครูฝึกซ้อม นางชุติมา โชติชูศรี


 ----------------------------------------------------ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น