วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559


วันลอยกระทง 2559
วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ความเป็นมาของเทศกาลวันลอยกระทง

คติที่มาเกี่ยวกับวันลอยกระทงมีอยู่หลายตำนาน ดังนี้

   1. การลอยกระทง เพื่อขอขมาแก่พระแม่คงคา
   2. การลอยกระทง เพื่อบูชาพระผู้เป็นเจ้าตามคติพราหมณ์คือบูชาพระนารายณ์ซึ่งบรรทม สินธุ์อยู่ในมหาสมุทร
   3. การลอยกระทง เพื่อต้อนรับพระพุทธเจ้า ในวันเสด็จกลับจากเทวโลก เมื่อครั้งเสด็จไป จำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อทรงเทศนาอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดา
   4. การลอยกระทง เพื่อบูชาพระพุทธบาท ของพระพุทธเจ้า ที่หาดทรายริมแม่น้ำนัมมทาน ทีเมื่อคราวเสด็จไปแสดงธรรมโปรดในนาคพิภพ
   5. การลอยกระทง เพื่อบูชาพระจุฬามณีบนสวรรค์ ซึ่งเป็นที่บรรจุพระเกศาของ พระพุทธเจ้า
   6. กาลอยกระทง เพื่อบูชาท้าวพกาพรหม บนสวรรค์ชั้นพรหมโลก
   7. การลอยกระทง เพื่อบูชาพระอุปคุตตะเถระ ซึ่งบำเพ็ญเพียรบริกรรมคาถาอยู่ในท้อง ทะเลลึกหรือสะดือทะเล

วัสดุอุปกรณ์ประกอบด้วย1.  ใบตอง2.  ต้นกล้วยตัดเป็นแว่น  ๆ    (ใช้เลื่อยตัดจะตรง  มีขนาดเท่าตามความต้องการ  และไม่     ต้องออกแรงในการตัดมาก)3.  ดอกไม้ 4.  เข็มหมุด5.  มีด หรือกรรไกร6.  ธูป7.  เทียนวิธีทำ1. เช็ดทำความสะอาดใบตองด้วยผ้าแห้ง ไปตามขวาง2. ผึ่งใบตองให้นิ่ม เพราะว่าถ้าใบตองสดเกินไป เวลาพับกลีบต่างๆ ใบตองจะแตก ถ้าพับกลีบแล้วยังมีรอยแตกแสดงว่าใบตองยังไม่นิ่มพอ 3. ตัดส่วนหัวของใบตองออก หรือ จะใช้วิธีดึง ย้อนตามแนวเส้นใบตองก็ได้
ถ้าดึงตามแนวใบตอง ใบตองจะขาด
ถ้าดึงตามแนวใบตอง ใบตองจะขาดถ้าดึงตามแนวใบตอง ใบตองจะขาด4. ฉีกใบตอง จากตรงกลางใบ โดยการวัด จะได้ใบตองที่มีขนาดเท่ากันฉีก ขนาด 2.5 นิ้ว สำหรับทำกลีบ ประดับรอบกระทง ใช้ประมาณ 250 อัน  จำนวน ใบตองที่ฉีก จะขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่าฐานที่ใช้และจำนวนชั้นที่จะประดับด้วย (ตามแบบใช้ 5 ชั้น)ฉีก ขนาด 2.0 นิ้ว สำหรับทำกลีบขอบกระทง  ใช้ประมาณ 68  อันจำนวนที่ใช้จะขึ้นอยู่กับการเย็บด้วยว่า จะเย็บ ถี่ หรือ ห่างแค่ไหนฉีก ขนาด 2.0 นิ้ว สำหรับ ตกแต่งด้านใน ใช้ประมาณ 38-40 อันใบตองช่วงกลางใบจะกว้าง ควรจะฉีกเอาไว้สำหรับทำกลีบ ขอบกระทง 5. ตัดปลายใบตองเพื่อความสวยงาม แต่ถ้าต้องการความเร็ว ไม่ต้องตัดก็ได้  เพราะสุดท้ายก็ต้องมาตัดอีกครั้งอยู่ดีตอนนี้ก็เตรียมใบตองเสร็จแล้วเรียบร้อย ก็จะเป็นการเตรียมกล้วยไม้เด็ดกลีบกล้วยไม้ พักใส่ถุงไว้ เราจะใช้ส่วนของ กลีบดอก กับ ปากของดอกหาจุดกึ่งกลางของฐานกระทง6. ใช้ ใบตองที่ฉีกเตรียมไว้ ขนาด 2 นิ้ว  ใช้กรรไกรตัดด้านที่จะติดตรงกลางฐาน ให้เฉียงเล็กน้อย ตามรูป7. ใช้ตะปูเข็มหมุด ยึดให้แน่น 

Cr.http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%87.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น