วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559

กิจกรรม "ปริศนาภาษาไทย"

       เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2559 กลุ่มสาระภาษาไทยได้กิจกรรมการแข่งขันทายปริศนาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา