วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

DR รวมพลคนรักหนังสือปีที่ 5 (เดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ แผนกมัธยม)

ห้องสมุดมัธยมโรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดกิจกรรม “ D.R รวมพลคนรักหนังสือ” ขึ้นเป็นปีที่ 5 เพื่อให้นักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องสมุดและรักการอ่านมากขึ้น จึงได้มีการรณรงค์ให้นักเรียนยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้าน โดยทางห้องสมุดได้ทำการคัดเลือกนักเรียนที่ยืมหนังสือเพื่อมอบเกียรติบัตร ยกย่องให้เป็นสุดยอด นักอ่านประจำเดือนนั้น ๆ ให้กับนักเรียน พร้อมทั้งให้นักเรียนบันทึกหนังสือที่ตนชื่นชอบเพื่อแบ่งปันให้นักอ่านคน อื่นได้รู้จักหนังสือเล่มนั้นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย


...


วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

แผนการสอนในกลุ่มสาระภาษาไทย


มีการเน้นเรื่องมารยาทการยกตัวอย่างกลอนในหนังสือ
มีการเน้นให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมด้วยตนเอง

    คำถาม??
:กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างไรบ้าง
:มีการสอนเกี่ยวกับเนื้อหาในเรื่องกลอน และอื่นๆ เน้นในการให้ผู้เรียน  เรียนรู้ด้วยตนเอง

:มีเทคนิคการสอนอย่างไร
:ให้เด็กๆนั้นได้ร่วมทำกิจกรรมกับคุณครู ให้ฝึกทำงานในเรื่องนั้นๆ

:ทำอย่างไรให้นักเรียนอยู่ในการควบคุม
:มีกฎระเบียบของห้อง และเด็กๆให้ความร่วมมือในการตั้งใจเรียน

ขอขอบคุณ : คุณครูเมธี เซียมเอคู และเพื่อนๆในห้อง
                     ที่ให้ความร่วมมือ