วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558

DR รวมพลคนรักหนังสือปีที่ 6 (เดือนกรกฎาคม-แผนกมัธยม)

            ห้องสมุดมัธยมโรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดกิจกรรม “ D.R รวมพลคนรักหนังสือ” ขึ้นเป็นปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องสมุดและรักการอ่านมากขึ้น จึงได้มีการรณรงค์ให้นักเรียนยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้าน โดยทางห้องสมุดได้ทำการคัดเลือกนักเรียนที่ยืมหนังสือเพื่อมอบเกียรติบัตรยกย่องให้เป็นสุดยอด นักอ่านประจำเดือนนั้น ๆ ให้กับนักเรียน พร้อมทั้งให้นักเรียนบันทึกหนังสือที่ตนชื่นชอบเพื่อแบ่งปันให้นักอ่านคนอื่นได้รู้จักหนังสือเล่มนั้นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย โดยนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 มีดังนี้

วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การแข่งขันสุนทรพจน์ “วันแม่”


        พระครูวิฑัตพัฒนโสภณ รองเจ้าคณะอำเภอโพธาราม เจ้าอาวาสวัดพระศรีอารย์และผู้อำนวยการศูนย์วาทศิลป์วัดพระศรีอารย์ ได้จัดแข่งขันสุนทรพจน์ เทิดพระคุณแม่ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม “วันแม่แห่งชาติ” โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้รับรางวัล โดยมีวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีเป็น ผู้มอบเกียรติบัตร ดังนี้