วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

โครงการดรุณาวาทศิลป์ ระดับมัธยมศึกษา

           โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกประถม จัดกิจกรรม “ค่ายดรุณาวาทศิลป์สัมพันธ์รุ่นที่ 13” ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ฝึกอบรมด้านการพูดให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้นักเรียน กล้าแสดงออกถึงความสามารถในด้านทักษะการพูดต่อหน้าผู้อื่น และในชุมชน โดยมีคุณครูสุธรรม การะเกตุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปเป็นประธาน และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

DR รวมพลคนรักหนังสือปีที่ 6 (เดือนมิถุนายน-แผนกมัธยม)

              ห้องสมุดประถมโรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดกิจกรรม “ D.R รวมพลคนรักหนังสือ” ขึ้นเป็นปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องสมุดและรักการอ่านมากขึ้น จึงได้มีการรณรงค์ให้นักเรียนยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้าน โดยทางห้องสมุดได้ทำการคัดเลือกนักเรียนที่ยืมหนังสือเพื่อมอบเกียรติบัตรยกย่องให้เป็นสุดยอด นักอ่านประจำเดือนนั้น ๆ ให้กับนักเรียน พร้อมทั้งให้นักเรียนบันทึกหนังสือที่ตนชื่นชอบเพื่อแบ่งปันให้นักอ่านคนอื่นได้รู้จักหนังสือเล่มนั้นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย โดยนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ประจำเดือน มิถุนายน 2558 มีดังนี้

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

วันภาษาไทยแห่งชาติ

29 กรกฏาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ
                 ในวันที่ 29 กรกฏาคม ที่จะถึงนี้ เป็นวันสำคัญวันหนึ่งคือ วันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งมีไว้ให้เราไว้รำลึกถึงคุณค่าของภาษาไทยที่เป็นเราเอง ซึ่งจะตรงกับวันที่ 29 กรกฏาคม ของทุกปี รู้ถึงความสำคัญอย่างนี้แล้ว เรามารู้จักประวัติ และความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติกันดีกว่า

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ดรุณารวมพลังรักการอ่าน

                ห้องสมุดดรุณาราชบุรี จัดกิจกรรม "ดรุณารวมพลังรักการอ่าน: การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ สร้างเสริมการใช้เวลาเพื่อการค้นคว้า" ในระหว่างวันที่ 7-10 กรกฎาคม 2558 โดยมีกิจกรรมพิธีเปิดในวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารเซนต์ปีเตอร์ โดยบาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ ให้ข้อคิดแก่นักเรียนร่วมกิจกรรมด้วยความสุขสนุกสนาน และชมนิทรรศการต่างๆดังนี้