วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

แผนการสอนในกลุ่มสาระภาษาไทย


มีการเน้นเรื่องมารยาทการยกตัวอย่างกลอนในหนังสือ
มีการเน้นให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมด้วยตนเอง

    คำถาม??
:กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างไรบ้าง
:มีการสอนเกี่ยวกับเนื้อหาในเรื่องกลอน และอื่นๆ เน้นในการให้ผู้เรียน  เรียนรู้ด้วยตนเอง

:มีเทคนิคการสอนอย่างไร
:ให้เด็กๆนั้นได้ร่วมทำกิจกรรมกับคุณครู ให้ฝึกทำงานในเรื่องนั้นๆ

:ทำอย่างไรให้นักเรียนอยู่ในการควบคุม
:มีกฎระเบียบของห้อง และเด็กๆให้ความร่วมมือในการตั้งใจเรียน

ขอขอบคุณ : คุณครูเมธี เซียมเอคู และเพื่อนๆในห้อง
                     ที่ให้ความร่วมมือ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น