วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กิจกรรมกลุ่มสาระภาษาไทย

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาไทย
ที่ห้องประชุม เซนต์ปอลฮอล ดรุณาราชบุรี
พบกับกิจกรรมต่างๆมากมาย

ติดตามได้เวลา11.35น. ในวันจันทร์ที่ 22 - วันพุธที่ 24 และวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายนนี้

------------------------------------------------------------------------------------------------

วันจันทร์ที่ 22 กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา สุนทรภู่ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น