วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กิจกรรม "สดุดีกวีภู่"

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรม"สดุดีกวีภู่" 
ขึ้นในวันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมเซนต์ปอลฮอลและห้องบอสโก 1 โรงเรียนดรุณาราชบุรี  ในกิจกรรมดังกล่าวมีดังต่อไปนี้
1) วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 
-   กิจกรรมการตอบคำถามวันสุนทรภู่ ตั้งแต่เวลา 11:40 น. - 12:20 น.
2) วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558
-   กิจกรรมการประกวดคัดลายมือ หัวข้อ " สดุดีกวีภู่ " ตั้งแต่เวลา 11:40 น. - 12:20 น.
3) วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558
-   กิจกรรมการประกวดการแต่งกลอนสุภาพ หัวข้อ " ครูกวีศรีสุนทร " จำนวน 2 บท ตั้งแต่เวลา 11:40 น. - 12:20 น.
4) การอ่านประวัติโดยย่อของท่านสุนทรภู่ ในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้า บริเวณหน้า                                                                    อาคาร 1
ภาพกิจกรรม : (กิจกรรมการตอบคำถามวันสุนทรภู่) 22 มิถุนายน 2558


ภาพกิจกรรม : (กิจกรรมการประกวดคัดลายมือ หัวข้อ "สดุดีกวีภู่") 23 มิถุนายน 2558ภาพกิจกรรม : (กิจกรรมการประกวดแต่งกลอนสุภาพ หัวข้อ "ครูกวีศรีสุนทรภู่") 24 มิถุนายน 2558ภาพกิจกรรม : (กิจกรรมการอ่านประวัติโดยย่อ) 26 มิถุนายน 2558


**อัพเดทล่าสุด 26 มิถุนายน 2558

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น