วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ดรุณารวมพลังรักการอ่าน

                ห้องสมุดดรุณาราชบุรี จัดกิจกรรม "ดรุณารวมพลังรักการอ่าน: การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ สร้างเสริมการใช้เวลาเพื่อการค้นคว้า" ในระหว่างวันที่ 7-10 กรกฎาคม 2558 โดยมีกิจกรรมพิธีเปิดในวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารเซนต์ปีเตอร์ โดยบาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ ให้ข้อคิดแก่นักเรียนร่วมกิจกรรมด้วยความสุขสนุกสนาน และชมนิทรรศการต่างๆดังนี้ 
ซุ้มนิทรรศการพระราชประวัติและผลงานพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ,ซุ้มนิทรรศการสาธิตการตำส้มตำ ,ซุ้มนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น ,ซุ้มนิทรรศการสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ ,ซุ้มนิทรรศการนิทานอาเซียน ,ซุ้มนิทรรศการวรรณกรรม 2 ภาษา และซุ้มนิทรรศการหนังสือใหม่ ภาพพิธีเปิดกิจกรรมดรุณารวมพลังรักการอ่าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น