วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

โครงการดรุณาวาทศิลป์ ระดับมัธยมศึกษา

           โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกประถม จัดกิจกรรม “ค่ายดรุณาวาทศิลป์สัมพันธ์รุ่นที่ 13” ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ฝึกอบรมด้านการพูดให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้นักเรียน กล้าแสดงออกถึงความสามารถในด้านทักษะการพูดต่อหน้าผู้อื่น และในชุมชน โดยมีคุณครูสุธรรม การะเกตุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปเป็นประธาน และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น