วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

DR รวมพลคนรักหนังสือปีที่ 6 (เดือนมิถุนายน-แผนกมัธยม)

              ห้องสมุดประถมโรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดกิจกรรม “ D.R รวมพลคนรักหนังสือ” ขึ้นเป็นปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องสมุดและรักการอ่านมากขึ้น จึงได้มีการรณรงค์ให้นักเรียนยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้าน โดยทางห้องสมุดได้ทำการคัดเลือกนักเรียนที่ยืมหนังสือเพื่อมอบเกียรติบัตรยกย่องให้เป็นสุดยอด นักอ่านประจำเดือนนั้น ๆ ให้กับนักเรียน พร้อมทั้งให้นักเรียนบันทึกหนังสือที่ตนชื่นชอบเพื่อแบ่งปันให้นักอ่านคนอื่นได้รู้จักหนังสือเล่มนั้นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย โดยนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ประจำเดือน มิถุนายน 2558 มีดังนี้

เดือนมิถุนายน 2558
 • 1. เด็กชายชนิสร    บุษบาธาร    นักเรียนชั้น ม.1/2
 • 2. เด็กหญิงปาลิดา    โขจุลธรรม    นักเรียนชั้น ม.1/2
 • 3. เด็กชายอิทธิ    กฤษเจริญ    นักเรียนชั้น ม.1/4
 • 4. เด็กชายกฤติกร    โห้หอมจิตร     นักเรียนชั้น ม.1/4
 • 5. เด็กหญิงวิชาดา     อรรธนิศากร     นักเรียนชั้น ม.1/4
 • 6. เด็กชายจีรทีปต์     อินทร์สร     นักเรียนชั้น ม.1/4
 • 7. เด็กชายศิริตระกูล     สังเกตกิจ     นักเรียนชั้น ม.1/4
 • 8. เด็กหญิงเพ็ญเพชร    เกียรติพรมงคล     นักเรียนชั้น ม.1/5
 • 9. เด็กชายกิตติธรา     ยิ้มละมัย    นักเรียนชั้น ม.1/7
 • 10. เด็กหญิงสุภาวดี     ชาติไทย     นักเรียนชั้น ม.2/3
 • 11. เด็กหญิงณิชารียุ์     บุญสุข     นักเรียนชั้น ม.2/7
 • 12. เด็กชายกฤตภัค    อนุรัตน์    นักเรียนชั้น ม.3/5
 • 13. นางสาวศิริวรรณ    โสมกุล    นักเรียนชั้น ม.3/6
 • 14. เด็กหญิงชญานิศ     จูฑะศร    นักเรียนชั้น ม.3/10
 • 15. เด็กหญิงปัณณพร    ภู่เด่นดวง     นักเรียนชั้น ม.3/10
 • 16. เด็กชายภูรี    กลมเกลียว    นักเรียนชั้น ม.3/10
 • 17. เด็กชายตรรก    พยุงรักษ์    นักเรียนชั้น ม.3/10
 • 18. เด็กชายสุกฤษฎิ์     อั้นอยู่    นักเรียนชั้น ม.3/10
 • 19. นายวิศรุต     โรจนาศรีรัตน์     นักเรียนชั้น ม.5/1
 • 20. นายกฤษณะ     ภู่ระย้า    นักเรียนชั้น ม.6/2
นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรประจำเดือน มิถุนายน 2558

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น