วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562

วันภาษาไทยเเห่งชาติ


ด้วยทางกลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย ได้กำหนดกิจกรรมวันภาษาไทยเเห่งชาติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในวันที่ 25-26 กรกฏาคม 2562 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้อนุรักษ์ เเละเกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของภาษาไทย เเละภูมิปัญญาทางภาษาไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น