วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562

โครงการค่ายดรุณาวาทศิลป์สัมพันธ์

ด้วยทางกลุ่มสาระภาษาไทย ได้กำหนดโครงการค่ายดรุณาวาทศิลป์สัมพันธ์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 20 กรกฏาคม 2562  ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักการพูดเบื้องต้นเสริมบุคลิกภาพ ภาวะผู้นำ เเละสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น